Όροι χρήσης της πλατφόρμας

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος λειτουργεί βάσει της Συμφωνίας πολιτιστικής και καλλιτεχνικής συνεργασίας, η οποία συνυπεγράφη την 19η Δεκεμβρίου 1938 μεταξύ των Κυβερνήσεων της Γαλλικής και Ελληνικής Δημοκρατίας και επικυρώθηκε στην Ελλάδα με το Νόμο 1608/1939.


Σύμφωνα με τους ίδιους τους όρους της Διεθνούς αυτής Συμφωνίας, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος έχει στόχο τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας, λογοτεχνίας και του γαλλικού πολιτισμού καθώς και κάθε συναφή δραστηριότητα.


Μέσα στα πλαίσια των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δραστηριοτήτων του, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος προτείνει εκδηλώσεις πνευματικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, επιστημονικές, οπτικοακουστικές και άλλες με σκοπό την προώθηση όλων των πτυχών του γαλλικού πολιτισμού.


Κώδικας συμπεριφοράς


Κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι:


  • θα συμπεριφέρεστε με σεβασμό απέναντι στους λοιπούς χρήστες του ιστοτόπου και θα αποφεύγετε κάθε χρήση που παρεμποδίζει, παρεμβαίνει ή περιορίζει τη χρήση του ιστοτόπου από άλλους χρήστες
  • δεν θα αναρτάτε, δημοσιεύετε ή μεταδίδετε μέσω του ιστοτόπου υλικό που είναι ψευδές, προσβλητικό, συκοφαντικό, απειλητικό, άσεμνο, παράνομο ή καταστρατηγεί τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ανά τον κόσμο
  • δεν επιτρέπεται η αντίστροφη μηχανική, η αποσυμπλήρωση, η αντιγραφή ή αναπροσαρμογή οποιουδήποτε λογισμικού, κωδικού ή προγραμματισμού με μικροεντολές (script) που συνθέτουν τον ιστότοπο ή η προσπάθεια μετάδοσης προς ή μέσω του ιστοτόπου οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέχει κακόβουλο λογισμικό (ιούς, worms, Trojan Horse) ή άλλο επιβλαβές και ασύμβατο υλικό
  • δεν θα πραγματοποιείτε αλλαγές, τροποποιήσεις, διαγραφές, παρεμβάσεις ή κακή χρήση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο και έχουν καταχωρηθεί ή σχετίζονται με τρίτο μέρος- χρήστη αυτού.

Σε περίπτωση που απαιτείται η χρήση κωδικού πρόσβασης για πλοήγηση στον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι:


  • θα διασφαλίζετε ότι τα στοιχεία που παρέχονται στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος κατά την εγγραφή σας είναι ακριβή και θα μας γνωστοποιείτε εγκαίρως κάθε αλλαγή αυτών
  • δεν θα εγγράφεστε ως άλλο πρόσωπο ή αντί άλλου προσώπου, δηλώνοντας ψευδή ή παραποιητικά στοιχεία του προσώπου σας, της ταυτότητας ή της ηλικίας σας
  • φέρετε πλήρη ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται με το όνομα του προφίλ σας
  • δεν θα κοινοποιείτε τους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιείτε (πρέπει να αλλάζετε τον κωδικό σας αν θεωρείτε ότι δεν είναι πλέον μυστικός)
  • αν το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος θεωρεί ότι δεν τηρείτε τους παρόντες Όρους Χρήσης, διατηρεί το δικαίωμα κατά την απολύτως διακριτική του ευχέρεια, να σας αρνηθεί κάθε χρήση ή/και πρόσβαση στον ιστότοπο ή σε άλλο διαδικτυακό τόπο του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σύνδεσμοι προς και από τον ιστότοπο


Ο ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους για άλλους διαδικτυακούς τόπους. Η χρήση τους υπόκειται στους Όρους Χρήσης αυτών κι εσείς αναγνωρίζετε ότι το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ουδεμία ευθύνη φέρει βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης για την ακρίβεια αυτών, τη συμβατότητά τους με το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, τη νομιμότητα, ευπρέπεια ή κάθε άλλο γνώρισμα των εν λόγω ιστοσελίδων. Η ανάρτηση συνδέσμου τρίτου μέρους στην ιστοσελίδα μας δεν σημαίνει την αποδοχή του εν λόγω ιστοτόπου από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ή την οποιαδήποτε σύνδεση με τους διαχειριστές του. Οποιαδήποτε αγορά αγαθών ή χρήση υπηρεσιών από αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις πώλησης που έχουν τεθεί υπόψη σας πριν ή κατά την πραγματοποίηση της αγοράς.


Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει υλικό που δεν προέρχεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Απόψεις που εκφέρονται από ιδιώτες που εργάζονται ή άλλως συμβάλλονται με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ουδεμία ευθύνη φέρει για τέτοιου είδους υλικό ή για τις συνέπειες της χρήσης αυτού.


Κατά κανόνα, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος δεν αντιτίθεται στην ανάρτηση στο δικτυακό σας τόπο σχετικού συνδέσμου για τον παρόντα ιστότοπο. Ωστόσο, δεν μπορείτε να ενσωματώνετε τμήμα ή ολόκληρο τον παρόντα ιστότοπο σε διαφορετικούς ιστοτόπους ή προϊόντα. Επιπλέον, δεν μπορείτε να συνδέεστε στον ιστότοπο αν δημιουργείτε ή ανεβάζετε υλικό παράνομο, άσεμνο ή προσβλητικό ή αν ο σύνδεσμος με οποιοδήποτε τρόπο έχει αρνητικό αντίκτυπο στη φήμη μας. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να θέτει περιορισμούς στην ανάρτηση συνδέσμων κατά την απολύτως διακριτική του ευχέρεια.


Περιουσιακά δικαιώματα


Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος είναι κύριος ή δικαιούχος όλων των πνευματικών περιουσιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από τον ιστότοπο και του υλικού που δημοσιεύεται σε αυτόν περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό όλων των κειμένων, γραφικών, οπτικών διεπαφών και διεπαφών χρήστη, φωτογραφιών, εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, μέσα ενημέρωσης βίντεο, καλλιτεχνικών έργων, σχεδίων, δομών, της εφαρμογής «δες και νιώσε» ('look and feel') και των σχετικών ρυθμίσεων. Το περιεχόμενο υλικό προστατεύεται από νόμους και συνθήκες πνευματικής ιδιοκτησίας παγκοσμίως.


Μπορείτε να βλέπετε, να τυπώνετε και να λαμβάνετε αποσπάσματα κάθε σελίδας(ων) του ιστοτόπου για προσωπική σας χρήση καθώς και να γνωστοποιείτε σε άλλους το υλικό του παρόντος ιστοτόπου.


Δεν μπορείτε να τροποποιείτε τα έγγραφα ή τα ψηφιακά αντίγραφα υλικού που έχετε εκτυπώσει ή λάβει με άλλο τρόπο και δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο ή ακουστικό υλικό ή γραφικά ανεξάρτητα και ξεχωριστά από τα συνοδευόμενα κείμενα. Εμπορικά σήματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλες δηλώσεις ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται σε τέτοιο υλικό δεν πρέπει να αφαιρεθούν τμηματικά ή στο σύνολό τους.


Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδιανομή του περιεχομένου του ιστοτόπου ως σύνολο ή τμηματικά χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος. Ειδικότερα, απαγορεύεται η αναπαραγωγή και εκμετάλλευση για εμπορικούς κερδοσκοπικούς σκοπούς. Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος, οι χρήστες πρέπει επίσης να ζητούν την άδεια του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος πριν τη χρήση οποιουδήποτε στοιχείου που περιλαμβάνεται στον ιστότοπο. Η άδεια αναπαραγωγής δεν περιλαμβάνει υλικό που διαπιστωμένα ανήκει σε τρίτα μέρη. Για το τελευταίο απαιτείται η άδεια των εκάστοτε ιδιοκτητών πριν την αναπαραγωγή.


Ιδιωτικότητα


Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του ιστοτόπου για τους σκοπούς του Νόμου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έτους 1998.


Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, παρέχετε την άδεια στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα σας (συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων) όπως αυτά έχουν συλλεχθεί από εσάς σύμφωνα με την πολιτική ιδιωτικότητας μας.


Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Τα χρησιμοποιούμε για να εντοπίζουμε τα ενδιαφέροντα των χρηστών μας έτσι ώστε να μπορούμε κατά συνέπεια να αναβαθμίσουμε την εμπειρία τους στον ιστότοπό μας. Γι αυτό σας παρακαλούμε να μελετήσετε την πολιτική μας για τα cookies και συναινέσετε. Ακόμα και αν ο φυλλομετρητής σας απορρίψει το cookie θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.


Ευθύνη


Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί με στόχο την παροχή σημαντικών πληροφοριών σχετικά με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το έργο μας και δεν παρέχει μεμονωμένες συμβουλές για συγκεκριμένες περιπτώσεις.


Λόγω της φύσης του διαδικτύου, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο ιστότοπος ή συνδεδεμένες ιστοσελίδες θα είναι διαθέσιμες σε εσάς. Θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι κατά τη χρήση του διαδικτύου διαθέτετε την κατάλληλη προστασία απέναντι σε ιούς όπως και άλλες ρυθμίσεις ασφαλείας.


Παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών του ιστοτόπου κατά τη δημοσίευσή τους, αυτές υπόκεινται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε υλικό που χρησιμοποιείται στον παρόντα ιστότοπο παρέχεται χωρίς εγγυήσεις, όρους, ρήτρες αναφορικά με την ακρίβειά τους.


Ο ιστότοπος και κάθε πληροφορία ή άλλο υλικό που περιέχονται σε αυτόν διατίθενται αυστηρώς με την προϋπόθεση ότι τα αποδέχεστε «ως έχουν» και «ως διατίθενται». Αν βασίζεστε σε πληροφορίες και άλλο υλικό που περιλαμβάνεται στον ιστότοπο, αναλαμβάνετε τον κίνδυνο και αποδέχεστε ότι για όλες τις ρήτρες, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που προκύπτουν ρητά ή σιωπηρά από διατάξεις κοινού δικαίου, νομοθετήματα, συναλλακτικά ήθη, εμπορικές πρακτικές, ή άλλως ουδεμία ευθύνη φέρει ο ιστότοπος, όπως νόμος ορίζει.


Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, οι θυγατρικές και οι εταιρείες συμμετοχής, οι θυγατρικές των εταιρειών συμμετοχής και όλα τα στελέχη, οι διευθυντές, οι μέτοχοι, οι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι και οι πράκτορες ουδεμία ευθύνη απορρέουσα από τη χρήση σας επί του παρόντος φέρουν, όπως ο νόμος ορίζει.


Δίκαιο και δωσιδικία


Τα δικαστήρια της Γαλλίας θα έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για κάθε διαφορά που προκύπτει ή σχετίζεται με την πλοήγηση στον ιστότοπο αν και διατηρούμε το δικαίωμα να στραφούμε δικαστικά εναντίον σας για παραβίαση των όρων του παρόντος στην χώρα διαμονής σας ή σε κάθε άλλη αρμόδια χώρα.


ΟΙ παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε διαφωνία ή αξίωση που προκύπτει ή συνδέεται με αυτά ή την ουσία της διαφοράς (συμπεριλαμβανομένων μη συμβατικών διαφωνιών και αξιώσεων) διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Γαλλίας.


Επικοινωνία


Αν έχετε απορίες, σχόλια ή παράπονα σχετικά με τον ιστότοπο ή τους παρόντες Όρους Χρήσης παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.


Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης