ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 1. Η συμμετοχή στις εξετάσεις που οργανώνονται από τo Γαλλικό Ινστιτούτο – Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα προϋποθέτει την αποδοχή του παρόντος κανονισμού.

 2. Τα εξέταστρα δεν μεταφέρονται ούτε επιστρέφονται. Σε περίπτωση απουσίας για λόγους υγείας, η μεταφορά χρημάτων γίνεται αποδεκτή μόνο εάν κατατεθεί πιστοποιητικό ιατρού θεωρημένο από δημόσιο νοσοκομείο ή Κέντρο ΠΕΔΥ μαζί με μια αίτηση, το αργότερο μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων στον Υπεύθυνο κέντρου ή αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο « examens@ifg.gr ». Σ’ αυτή την περίπτωση γίνεται μεταφορά μόνο για την επόμενη εξεταστική περίοδο και για το ίδιο δίπλωμα. Το εφάπαξ δε ποσό των 50 ευρώ θα καταβάλλεται ανά δίπλωμα ως έξοδα επανεγγραφής.

 3. Ο υποψήφιος ο οποίος παρουσιάζεται στις εξετάσεις χωρίς ταυτότητα, διαβατήριο ή πιστοποιητικό γεννήσεως με ταυτοπροσωπία, δεν μπορεί να συμμετάσχει σ’αυτές.

 4. Τόσο ο καθηγητής όσο και ο υποψήφιος καλούνται να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος : www.ifg.gr (για την Αθήνα) και www.ift.gr (για την Θεσσαλονίκη), για να πληροφορούνται ή και να εκτυπώνουν : 1. Πρόσκληση 2. Αποτελέσματα 3. Βεβαίωση πληρωμής. Ως εκ τούτου κανένα αποτέλεσμα ή πρόσκληση δεν θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι υποψήφιοι καλούνται, κατά σειρά προτεραιότητας, στα εξεταστικά κέντρα που έχουν επιλέξει κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή.

 5. Τυχόν παράπονα κατά την διεξαγωγή των γραπτών ή προφορικών εξετάσεων πρέπει να αναφέρονται την ίδια στιγμή στον Υπεύθυνο Κέντρου από τον ίδιο τον υποψήφιο. Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις μετά την έξοδο από το εξεταστικό κέντρο δεν γίνονται αποδεκτές και κατ’ επέκταση δεν απαντούμε σ’ αυτές.

 6. Για τις εξετάσεις του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας (DELF/DALF) αιτήσεις αναθεώρησης γραπτού δεν γίνονται δεκτές. Αιτήσεις για επίδειξη γραπτού γίνονται δεκτές, από τον καθηγητή και τον υποψήφιο επωνύμως, μόνο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο διαδίκτυο και εντός 7 ημερών από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους. Το κόστος ανέρχεται στα 50€.

 7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Εξετάσεων της Σορβόννης όσον αφορά στα αποτελέσματα είναι τελεσίδικες. Κατά συνέπεια δεν θα απαντούμε σε αιτήσεις αναθεώρησης των αποτελεσμάτων ή επίδειξης γραπτού, πόσω μάλλον που αυτά ευρίσκονται στο εν λόγω Πανεπιστήμιο.

 8. Για να συμβουλευθείτε τις προσκλήσεις σας μέσω διαδικτύου, πληκτρολογείτε επίθετο και έτος γεννήσεως.

 9. Όσον αφορά στα αποτελέσματα, μπορείτε να τα συμβουλευθείτε με τον δωδεκαψήφιο κωδικό υποψηφίου ο οποίος αναγράφεται στην πρόσκλησή σας και το επίθετό σας. Αποτελέσματα εξετάσεων δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικώς ούτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μπορούν να εκτυπώσουν τις προσκλήσεις των μαθητών τους όπως και τα αποτελέσματα με τον κωδικό κέντρου και κωδικό πρόσβασης. Για την εκτύπωση των βεβαιώσεων πληρωμής, με την έκδοση των αποτελεσμάτων, η διαδικασία πραγματοποιείται μεμονωμένα (accès candidat) με την χρήση του δωδεκαψήφιου κωδικού και το επίθετο του υποψηφίου.

 10. Η παράδοση / παραλαβή των διπλωμάτων θα γίνεται μόνο με απ’ ευθείας αποστολή (πληρωμή με αντικαταβολή 5 €) και χωρίς αίτηση, στη διεύθυνση που έχετε καταχωρήσει κατά την εγγραφή σας. Ως εκ τούτου, κανένα νέο δίπλωμα δεν θα παραλαμβάνεται πλέον επί τόπου από την Υπηρεσία Εγγραφών. Τα Σχολεία και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών πληρώνουν μόνο το αντίτιμο των 5 € ανεξαρτήτως αριθμού διπλωμάτων. Αποστέλλονται ξεχωριστά τα διπλώματα DELF/DALF και ξεχωριστά τα Sorbonne.

 11. Οποιαδήποτε προσπάθεια αντιγραφής ή υποκλοπής συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου για 5 χρόνια από τις εξετάσεις όλων των γαλλικών διπλωμάτων. Υπενθυμίζεται εδώ ότι γραπτά με μολύβι ή χαρακτηριστικά σημάδια ή εκφράσεις που αλλοιώνουν το γραπτό, δεν διορθώνονται.

 12. Η είσοδος στα εξεταστικά κέντρα επιτρέπεται μόνο στους υποψηφίους καθ΄ όλη την διάρκεια των εξετάσεων. Η προσέλευση στο εξεταστικό κέντρο γίνεται 15 λεπτά πριν την έναρξη γραπτών και προφορικών εξετάσεων για τα κέντρα της επαρχίας και 30 λεπτά πριν τις γραπτές εξετάσεις των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης.

 13. Κάθε εγγραφή στις εξετάσεις προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση του αναλυτικού προγράμματος των εξετάσεων στις οποίες θα παρουσιαστεί πριν κάνει την εγγραφή του. Το αναλυτικό πρόγραμμα ανακοινώνεται κάθε Ιούνιο και πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους τόσο για την εξεταστική του Δεκεμβρίου όσο και για την εξεταστική του Μαΐου της επόμενης χρονιάς.

 14. Τυχόν αίτημα αλλαγής ημερομηνίας προφορικής εξέτασης καθώς και αλλαγής εξεταστικού κέντρου (διαφορετική πόλη από την δηλωθείσα κατά την εγγραφή) πρέπει να υποβληθεί στην Υπηρεσία Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων το αργότερο δέκα ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης συνοδευόμενο από σχετικό δικαιολογητικό ∙ χρεώνεται δε, με το ποσό των 20 ευρώ.

 15. Η δοκιμασία της προφορικής κατανόησης διεξάγεται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλα τα εξεταστικά κέντρα (συσκευή αναπαραγωγής mp3 ή διαδραστικός πίνακας).

 16. Το Γαλλικό Ινστιτούτο δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη και να το αναρτά στο διαδίκτυο εν ευθέτω χρόνο.

 17. Οι προφορικές εξετάσεις της Σορβόννης σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος θα διεξάγονται κατά βάση διαδικτυακά. Ο σύνδεσμος εξέτασης (link) αποστέλλεται αποκλειστικά στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει ο υποψήφιος κατά την εγγραφή του και όχι σε αυτή του καθηγητή/κέντρου ξένων γλωσσών/σχολείου. Κατά συνέπεια, καθηγητής ο οποίος δεν καταχωρεί την ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου αναλαμβάνει την υποχρέωση κοινοποίησης του συνδέσμου. Η διόρθωση δε ηλεκτρονικών διευθύνσεων μετά την λήξη των εγγραφών είναι αδύνατη.

 18. Η είσοδος στα εξεταστικά κέντρα και καθ΄όλη την διάρκεια της πανδημίας διέπεται από τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους και εφαρμόζονται απαρεγκλίτως βάσει της εκάστοτε απόφασης (πιστοποιητικό εμβολιασμού κλπ.)