ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 1. Η συμμετοχή στις εξετάσεις που οργανώνονται από τo Γαλλικό Ινστιτούτο – Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα προϋποθέτει την αποδοχή του παρόντος κανονισμού.

 2. Τα εξέταστρα δεν μεταφέρονται ούτε επιστρέφονται. Σε περίπτωση απουσίας για λόγους υγείας, η μεταφορά χρημάτων γίνεται αποδεκτή μόνο εάν κατατεθεί πιστοποιητικό ιατρού θεωρημένο από δημόσιο νοσοκομείο ή Κέντρο ΠΕΔΥ μαζί με μια αίτηση, το αργότερο μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων στον Υπεύθυνο κέντρου ή αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο « [email protected] ». Σ’ αυτή την περίπτωση γίνεται μεταφορά μόνο για την επόμενη εξεταστική περίοδο και για το ίδιο δίπλωμα. Το εφάπαξ δε ποσό των 50 ευρώ θα καταβάλλεται ανά δίπλωμα ως έξοδα επανεγγραφής.

 3. Ο υποψήφιος ο οποίος παρουσιάζεται στις εξετάσεις χωρίς ταυτότητα, διαβατήριο ή πιστοποιητικό γεννήσεως με ταυτοπροσωπία, όπως και ο υποψήφιος που δεν καταφθάνει εγκαίρως δεν μπορεί να εισέλθει στο εξεταστικό κέντρο.

 4. Τόσο ο καθηγητής όσο και ο υποψήφιος καλούνται να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος : www.ifg.gr (για την Αθήνα) και www.ift.gr (για την Θεσσαλονίκη), για να πληροφορούνται ή και να εκτυπώνουν : 1. Πρόσκληση 2. Αποτελέσματα 3. Βεβαίωση πληρωμής. Ως εκ τούτου κανένα αποτέλεσμα ή πρόσκληση δεν θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι υποψήφιοι καλούνται, κατά σειρά προτεραιότητας, στα εξεταστικά κέντρα που έχουν επιλέξει κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή.

 5. Προσοχή! Να διαβάσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών προτού ολοκληρώσετε την εγγραφής σας.

 6. Τυχόν παράπονα κατά την διεξαγωγή των γραπτών ή προφορικών εξετάσεων πρέπει να αναφέρονται την ίδια στιγμή στον Υπεύθυνο Κέντρου από τον ίδιο τον υποψήφιο. Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις μετά την έξοδο από το εξεταστικό κέντρο δεν γίνονται αποδεκτές και κατ’ επέκταση δεν απαντούμε σε αυτές.

 7. Για τις εξετάσεις του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας (DELF/DALF) αιτήσεις αναθεώρησης γραπτού δεν γίνονται δεκτές. Αιτήσεις για επίδειξη γραπτού γίνονται δεκτές, από τον καθηγητή και τον υποψήφιο επωνύμως, μόνο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο διαδίκτυο και εντός 7 ημερών από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους. Το κόστος ανέρχεται στα 50€.

 8. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Εξετάσεων της Σορβόννης όσον αφορά στα αποτελέσματα είναι τελεσίδικες. Κατά συνέπεια δεν θα απαντούμε σε αιτήσεις αναθεώρησης των αποτελεσμάτων ή επίδειξης γραπτού, πόσω μάλλον που αυτά ευρίσκονται στο εν λόγω Πανεπιστήμιο.

 9. Για να συμβουλευθείτε τις προσκλήσεις σας μέσω διαδικτύου, πληκτρολογείτε επίθετο και κωδικό εξετάσεων ή επίθετο, όνομα και ημερομηνία γεννήσεως.

 10. Όσον αφορά στα αποτελέσματα, μπορείτε να τα συμβουλευθείτε με το όνομα και επίθετό σας και με τον δωδεκαψήφιο κωδικό υποψηφίου ο οποίος αναγράφεται στην πρόσκλησή σας και το επίθετό σας. Αποτελέσματα εξετάσεων δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικώς ούτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μπορούν να εκτυπώσουν τις προσκλήσεις των μαθητών τους όπως και τα αποτελέσματα με τον κωδικό κέντρου και κωδικό πρόσβασης. Για την εκτύπωση των βεβαιώσεων πληρωμής, με την έκδοση των αποτελεσμάτων, η διαδικασία πραγματοποιείται μεμονωμένα (accès candidat) με την χρήση του δωδεκαψήφιου κωδικού και το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

 11. Η παράδοση / παραλαβή των διπλωμάτων θα γίνεται μόνο με απ’ ευθείας αποστολή (πληρωμή με αντικαταβολή 5 €) και χωρίς αίτηση, στη διεύθυνση που έχετε καταχωρήσει κατά την εγγραφή σας. Ως εκ τούτου, κανένα νέο δίπλωμα δεν θα παραλαμβάνεται πλέον επί τόπου από την Υπηρεσία Εγγραφών. Τα Σχολεία και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών πληρώνουν μόνο το αντίτιμο των 5 € ανεξαρτήτως αριθμού διπλωμάτων. Αποστέλλονται ξεχωριστά τα διπλώματα DELF/DALF και ξεχωριστά τα Sorbonne. Το μέτρο αυτό έχει ως σκοπό την απόδειξη παράδοσης και ενυπόγραφης παραλαβής του διπλώματος.

 12. Οποιαδήποτε προσπάθεια αντιγραφής ή υποκλοπής συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου για 5 χρόνια από τις εξετάσεις όλων των γαλλικών διπλωμάτων. Υπενθυμίζεται εδώ ότι γραπτά με μολύβι ή χαρακτηριστικά σημάδια ή εκφράσεις που αλλοιώνουν το γραπτό, δεν διορθώνονται.

 13. Η είσοδος στα εξεταστικά κέντρα επιτρέπεται μόνο στους υποψηφίους καθ΄ όλη την διάρκεια των εξετάσεων. Η προσέλευση στο εξεταστικό κέντρο γίνεται 30 λεπτά πριν την έναρξη των εξετάσεων.

 14. Προσοχή στην συμπλήρωση της αίτησης (στοιχεία υποψηφίου, ταχυδρομική διεύθυνση, δίπλωμα, κέντρο εξέτασης). ‘Όσον αφορά στα στοιχεία του υποψηφίου, πρέπει να αντιστοιχούν στα αναγραφόμενα στην αστυνομική ταυτότητα ή στο διαβατήριό του. Η διόρθωση λανθασμένα καταχωρημένων στοιχείων από μέρους του υποψηφίου γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση καθ’ όλη τη διάρκεια των εγγραφών. Μετά την λήξη των ηλεκτρονικών εγγραφών τυχόν διορθώσεις στις αιτήσεις χρεώνονται με το ποσό των 10 ευρώ. Eφιστούμε την προσοχή σας όταν εγγράφεστε στα επίπεδα Β2-C1-C2, ώστε να μην συγχέετε τα διπλώματα του Πανεπιστημίου της Σορβόννης με τα διπλώματα του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας (DELF B2 - DALF C1, C2). Σε περίπτωση λάθους, μετά το πέρας των εγγραφών δεν μεταφέρεται το δίπλωμα (B2, C1, C2) του ενός φορέα στον άλλον. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν διορθώσετε τα τυχόν λάθη και το δίπλωμα εκδοθεί, χρεώνεστε με το ποσό των 20 ευρώ για αντικατάσταση αυτού.

 15. Κάθε εγγραφή στις εξετάσεις προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση του αναλυτικού προγράμματος των εξετάσεων στις οποίες θα παρουσιαστεί πριν κάνει την εγγραφή του. Το αναλυτικό πρόγραμμα ανακοινώνεται κάθε Ιούνιο και πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους τόσο για την εξεταστική του Δεκεμβρίου όσο και για την εξεταστική του Μαΐου της επόμενης χρονιάς.

 16. Μετά την ανάρτηση των προσκλήσεων κανένα αίτημα για αλλαγή διπλώματος και εξεταστικού κέντρου δεν γίνεται δεκτό.

 17. Το Γαλλικό Ινστιτούτο δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη και να το αναρτά στο διαδίκτυο εν ευθέτω χρόνο.

Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης